top of page

TOT SALUT MENTAL

Dins de la nostra associació tenim un projecte anomenat "Tot Salut Mental", el cual es tracta d'un servei per a persones amb patologies mentals tractant sempre desde el carinyo i oblidant l'estigma.

Sabem que en aquesta societat es bastant difícil no estigmatitzar a les persones però per això vam crear aquest projecte, com a un nou punt de partida per a les persones amb patologies mentals on puguin tornar a inserir-se a la nostra societat com a una persona més sense etiquetes de cap tipus.

El nostre objectiu i model de treball es basa en ser com una segona família per a la persona, arribant a on la família no pot arribar, estant sempre al teu costat.

Grupo de apoyo
Grupo de apoyo

LA NOSTRA FEINA 

El que ens diferencia totalment de qualsevol altre recurs per a persones amb patologies mentals es que no treballem ni com a residencia ni com a pis tutelat, volem portar el nostre projecte amb un altre punt de vista innovador sempre vetllant per la llibertat tant física com mental de la persona.

Nosaltres treballem amb tots per igual sense tenir en comte la patologia; evidentment excepte cuan la patologia actua, que es llavors cuan entrem a treballar amb el carinyo i el recolzament dels nostres Suports que treballen 24h per a que sempre puguin sentir que tenen amb qui contar.

situació actual
(amb la que es troben moltes famílies)

LES FAMÍLIES

  • Angoixa per gestionar les accions i reaccions del seu familiar

  • Dificultat en conciliar la vida familiar degut a la dependència d’aquestes persones

​​

  • Necessitat de recuperar la relació amb el seu familiar, proporcionant-li un recurs adequat, on la família en formi una part important

LA PERSONA COM A USUARI

  • Son persones que poden efectuar tasques de manera autònoma, però que a vegades no poden o no saben organitzar-se ni individualment ni com a grup.

  • Moltes vegades requereixen un seguiment continu, no limitats a una o dues vistes diàries, sinó amb un suport per al seu acompanyament del  dia a dia, per donar-li suport per  la convivència dins i fora de la pròpia llar.

  • Poden tenir activitat social, si bé en alguns casos es necessari fer-ne un seguiment, sense envair la seva intimitat o individualitat.

  • Poden fer activitats fora de casa, que en alguns casos s'han de motivar i cercar, perquè moltes vegades  els hi costa socialitzar-se.

EN QUE ENS DIFERENCIEM?

  • Residències. Encara que tinguin una atenció psiquiàtrica i psicològica personalitzada, es complicat atendre en tot moment necessitats personals de cada resident.

  • Centres de dia. Resolen una part de la  problemàtica, però no cobreixen la totalitat del temps.

  • Pisos tutelats. Depenent del grau de patologia mental, no resolen la problemàtica del dia a dia, ni el dels temps fora de tutela. Son bons per persones amb una dependència molt baixa

¡Este canal estará disponible próximamente!

Coneixen's des d'un altre punt de vista! Les famílies ens expliquen la seva experiència tant per ells mateixos com pels familiars.

FAMILIARS SALUT MENTAL

Les famílies del projecte en comú ens avalen amb els seus testimonis personals.

bottom of page